نشست جمع بندی داوری آثار رسیده بخش " روایت قلم - تله فیلم " شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت