نشست جمع بندی داوری آثار رسیده بخش " روایت قلم - فیلمنامه کوتاه داستانی " شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت