آیین رونمایی از پوستر بخش مدافعان سلامت شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 2