بازدید مدیرعامل خانه سینما از دبیرخانه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت