بازدید رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح از دبیرخانه شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

سید محمد یاشار نادری؛ رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح با حضور در دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، در جریان فعالیت‎های ستاد برگزاری شانزدهمین دوره این رویداد سینمایی قرار گرفت.