نامزد : کاندید بهترین کارگردانی

نگاه به شرایط جانبازان، پس از گذشت سالها از جنگ

کارگردان : محمد علی فارسی
نویسنده: محمد علی فارسی
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
تدوین: محمد علی فارسی
فیلم بردار: محمد حاج داوودی
بازیگران