مرد عکاسی در دوران جنگ مشغول عکس گرفتن است، بر اثر انفجار چشمانش کم بینا شده است و هنوز عشق به عکاسی را در سر دارد و حالا دختر کوچکش چشمان او می باشد.

کارگردان : الیکا رضایی
تهیه کننده: نادر رضایی
نویسنده: الیکا رضایی
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
تدوین: الیکا رضایی
فیلم بردار: محمد ناصری
موسیقی : انتخابی
بازیگران
ملیکا پارسا . کاظم شکری