راوی حکایت تولد خودش را بیان می کند، اما مبهم و سردرگم، تصاویری از مادرش هنگام زایمان، مادرش و تولد او را می بینیم و در انتها می فهمیم او در اثر اصابت موشکی به اتاق زایمان سال 65 مرده و اصلا متولد نشده است...

کارگردان : الهام آقالری
نویسنده: مهدی جوزایی
تدوین: مهدی جوزایی
فیلم بردار: شهرام رحیمی
موسیقی : انتخابی
بازیگران
آتوسا گودرزی . سوسن سلامت