دوره یازدهم > نگاه نو,

باران بند آمد

رزمنده ای از صحنه جنگ می گریزد و به سنگر پناه می برد، دچار تردید شده است، تردید بین ماندن در جبهه و رفتن پیش همسرش و در نهایت یکی را انتخاب می کند...

کارگردان : محمد علی شعبانی
تهیه کننده: محمد علی شعبانی
نویسنده: محمد علی شعبانی
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
تدوین: محمد علی شعبانی
فیلم بردار: مرتضی شعبانی
موسیقی : انتخابی
بازیگران
محمد صمدی . محمد روح نواز