دوره یازدهم > نگاه نو,

نگهبان زندگی

یک رزمنده، یک پوتین و دو پرنده که پوتین را لانه خود می کنند، رزمنده در انتظار پوتینش می ماند...

کارگردان : رهبر قنبری
تهیه کننده: رهبر قنبری
نویسنده: رهبر قنبری
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
تدوین: رهبر قنبری
فیلم بردار: فرهاد خمسه
موسیقی : انتخابی
بازیگران