دوره یازدهم > نگاه نو,

تنهایی تابستان

شوق رفتن ، پایان گرما، آغاز نسیم و شور پرواز...

کارگردان : رحمان حقیقی
نویسنده: رحمان حقیقی
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
تدوین: رحمان حقیقی
فیلم بردار: حیدر رحیمی
موسیقی : بهداد بهزادی
بازیگران
احمد علامه دهر. ژاله شعاری