دوره یازدهم > مستند,

غروب روز بعد

در رابطه با دختری دانشجو که در جریان درگیری انقلاب شهید می شود و در بیمارستان امام خمینی به خاک سپرده می شود

کارگردان : مرتضی پایه شناس
تهیه کننده: سازمان فرهنگی هنری شهرداری
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
تدوین: مرتضی پایه شناس
فیلم بردار: مرتضی پایه شناس
بازیگران