دوره یازدهم > مستند,

شاعر سپیده

من حسین ممتحنی هستم، اهل سبزوارم، تخلصم حمید است بدین سبب مرا با نام حمید سبزواری می شناسند... 84 سال را سپری کرده ام، پرتره ای در باره شاعر معاصر انقلاب حمید سبزواری...

کارگردان : امیر حسین نوروزی
تهیه کننده: روایت فتح – مرتضی شعبانی
نویسنده: امیر حسین نوروزی
سال ساخت :1388-89
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
تدوین: شهاب شیری
فیلم بردار: مصطفی سیفی
موسیقی : اسماعیل جعفری
بازیگران