دوره یازدهم > مستند,

عملیات غیر ممکن

داستان چگونگی انجان عملیات H3 توسط نیروی هوایی

کارگردان : مهدی شا محمدی
تهیه کننده: حبیب والی نژاد
نویسنده: مهدی شا محمدی
سال ساخت :1389
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
تدوین: مهدی شا محمدی
فیلم بردار: هادی بهروز
بازیگران