دوره یازدهم > مستند,

شیر صحرا

روایت از زندگی، فعالیت های نظامی و ورزشی و نگاه اعتقادی، مذهبی شهید سرلشکر حسن آبشناسان.

کارگردان : پناه بر خدا رضایی
تهیه کننده: مرکز گسترش سینمای مستند وتجربی
نویسنده: پناه بر خدا رضایی
سال ساخت :1388
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
تدوین: موحد شادرو
فیلم بردار: اصغر آذری
موسیقی : امید رئیس دانا
بازیگران