دوره یازدهم > مستند,

تا همیشه

گروهی فیلمساز قصد دارند در خصوص رشادتها و ایثار شهید سبحانی ( سرباز وظیفه) نماهنگ تهیه کنند...

کارگردان : مرتضی مطوری
تهیه کننده: مرتضی مطوری
نویسنده: مرتضی مطوری
سال ساخت :1387
تدوین: علی رضا حاجی پور
بازیگران