دوره یازدهم > کوتاه,

خانه کوچ نشین ها

نامزد : کاندید فیلمنامه کوتاه

بی بی گلیجان کلانتر یک ایل عشایر می باشد.ایل آن ها ازکوچ قشلاق برگشته اما به دلیل ساخت یک سد باید...

بازیگران