دوره یازدهم > کوتاه,

گذر نامه بهشت

نامزد : کاندید فیلمنامه کوتاه
کسب جایزه : ( برنده جایزه اول) * تندیس جشنواره * دیپلم افتخار * جایزه نقدی

فیلمنامه درخصوص شهدای تفحص است وداستان پنج مردرا روایت می کد که ...

کارگردان : جواد مزد آبادی
نویسنده: جواد مزد آبادی
بازیگران