دوره یازدهم > کوتاه داستانی,

ترانه ای برای لوبا

نامزد : کاندید بهترین کارگردانی
کسب جایزه : برنده فیلم برگزیده سوم شامل : * دیپلم افتخار * جایزه نقدی

لوبا زن جوان روسی است که به واسطه ازدواج با مرد ایرانی به ایران آمده و ورودشان مصادف است با جنگ ، سه سال از رفتن همسرش به جبهه میگذرد اما هیچ اطلاع درستی....

بازیگران