مادر حسین از سید مرتضی برای او اثری از فرزندش که همرزم سید مرتضی بوده بیاورد، سید مرتضی به همراه گروه تفحص راهی ایلام می شود تا نشانه هایی از شهید حسین پیدا کند...

کارگردان : اسماعیل رحیم زاده
تهیه کننده: علی حجازی مهر
نویسنده: اسماعیل رحیم زاده
سال ساخت :1388
تدوین: اسماعیل رحیم زاده
فیلم بردار: احسان اسکندری
بازیگران
امیر حسین مدرس . مهدی صبایی . محرم زینال زاده . به