یوسف پزشک جوانی است که به صورت داوطلب عازم جبهه می شود و به همراه تیم عملیاتی به عمق خاک دشمن نفوذ می کنند...

کارگردان : شفیع آقا محمدیان
تهیه کننده: سیدعلیرضا سبط احمدی
نویسنده: شعله شریعتی
سال ساخت :1387
تدوین: امیر شاهوردی
فیلم بردار: هاشم گرامی
بازیگران
کامران تفتی . مجید حاجی زاده . علیرام نورایی