وقایع کلیسای بیت الحم و پناهنده شدن تعدادی مبارز فلسطینی خط اصلی قصه را تشکیل می دهد، تعدادی از مردم نیز همراه مبارزان کلیسا محبوس می شوند؛ رابطه و دیدگاههای متضاد هر کدام نسبت به این اتفاق ماجراهایی را برای آنها شکل می دهد.

کارگردان : مسعود آقابابائیان
تهیه کننده: اکبر تحویلیان
نویسنده: بابک صفی خانی
تدوین: مسعود بابایی
فیلم بردار: رضا تقوی
بازیگران
مجید واشقانی . محمد علایی . نازنین کشاورز . معصومه