کسب جایزه : فیلم برگزیده جایزه ویژه عماد مغنیه : برنده تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار وجایزه نقدی

روایتی واقعی از مقاومت یک روستای مجاور با مناطق اشغال شده توسط رژیم صهیونیستی که از حمله اشغالگران به دیگر جناح های مقاومت جلوگیری می کند .

بازیگران
پیر داغر Piyerre Dagher
باسم مغنیه Bassem Moghnieh
یوسف الخال Yousef El Khal
دارین حمزه Darine Hamzeh
نسرین طافش Nisreen Tafesh
کارمن لبوس Carmen Lebbos
کیندا علوش Kinda Alloush