دوره دوازدهم > سینمایی,

راه من My Way

در زمان استعمارکره توسط ژاپن جون شیک برای پدر بزرگ تاتسو در مزرعه کار می کند. تاتسو یک رویا دارد و آن این که می خواهد در مسابقات دو ماراتن المپیک ژاپن شرکت کند و...

بازیگران
دونگ گان جانگ Dong -gun Jang -
جواوداگیری Jo Odagiri-
بینگ بینگ فان Bingbing Fan