دوره دوازدهم > ویژه غزه,سینمایی,

ریسمانی نزدیک تر از رگ Jugular Vein

کسب جایزه : فیلم برگزیده جایزه عماد مغنیه : برنده تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار وجایزه نقدی

این فیلم در باره مردی است به نام ابو هانی که در بحبوحه جنگ در جنوب لبنان ودر میان دشمنان اسرائیلی زندگی می کند . او طرفدار مقاومت است و پسرش توسط اسرائیلی ها شهید شده است .

بازیگران
جورج شلهوب Gorge Chalhoub ،
مونا کریم Mona Karim ،
انماری سلامه Anmari Salameh ،
محمد علاءالدین Mohamad Aladine ،
فادی بحسون Fadi Bahsoun