دوره دوازدهم > مستند,

سنگ مزاری برای برادر شهیدم

نامزد : کاندیدبهترین فیلم مستند

کارگردان : رحیم ذبیحی
تهیه کننده: رحیم ذبیحی
نویسنده: رحیم ذبیحی
سال ساخت :1390
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
تدوین: هیوا مصطفایی
فیلم بردار: محمد فکوری
مدیر تولید : علی ذبیحی
موسیقی : حسین قورچیان
بازیگران