نامزد : کاندیدبهترین فیلم مستند

داستان آدم هایی که روزگار از آنان کسان دیگری می سازد.

کارگردان : وحید زارع زاده
تهیه کننده: مرکز گسترش سینمای مستند وتجربی
سال ساخت :1390
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
تدوین: وحید زارع زاده
فیلم بردار: مسعود مسجدی آرانی
مدیر تولید : بهنام ساجدی
بازیگران