دوره دوازدهم > سینمایی,

شورشی Rebellion

یک عده فرانسوی مخالف به ایستگاه پلیس حمله می کنند وافرادی را گروگان می گیرند و...

بازیگران
ماتیو کاسوویتس Mathieu Kassovitz
لیب لاپاکاس Labe Lapacas
مالک زیدی Malik Zidi