دوره دوازدهم > ویژه غزه,مستند,

غزه 85 مایل 85Mails To Gaza

روایت کشتی های مرمره، حامل کمک های بشردوستانه به فلسطین .

کارگردان : سعید صادقی
تهیه کننده: مرتضی شعبانی
نویسنده: سعید صادقی Saeed Sadeghi
کشور سازنده :ایران
تدوین: سعید صادقی Saeed Sadeghi
بازیگران