دوره دوازدهم > مستند,

فانوسی روی آب

نگاهی متفاوت به مهندسی در جنگ از نگاه مهندس شهید محمدتقی رضوی

کارگردان : داوود جلیلی
تهیه کننده: محمد حسین قاسمی - ابوذر پورمحمدی
نویسنده: داود جلیلی
سال ساخت :1391
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
تدوین: سلمان ابوطالبی
فیلم بردار: سلمان ابوطالبی
طراح صحنه : عباس ایرانی خواه
مدیر تولید : علیرضا سیاح
موسیقی : حسین شیر محمدی
بازیگران
کامران وزیری - علی اسکندری و...