دوره دوازدهم > نگاه نو,

قدم زدن زیر باران

این فیلم مستندروایت شهید فدایی است که در خلیج فارس در موقع ماوریت تروروبه شهادت رسید.

کارگردان : سیدحمید میرحسینی
تهیه کننده: انجمن سینمایی دفاع مقدس
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
تدوین: سیدحمید میرحسینی
فیلم بردار: علیرضا نجیب زاده
موسیقی : میلادموجدی
بازیگران