دوره دوازدهم > مستند,

کریم چوپون

داستان پیداکردن چوپانی است که راهنمای حاج احمد متوسلیان در عملیات فتح المبین بوده است .

کارگردان : سیدعبدالستار کاکایی
تهیه کننده: مرتضی شعبانی
نویسنده: سیدعبدالستار کاکایی
سال ساخت :1389
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
تدوین: کاکایی - کفعمی
فیلم بردار: یوسف صابری
صدا بردار: پرویز رمضانی
بازیگران