دوره دوازدهم > مستند,

لالایی جنگ

کسب جایزه : فیلم برگزیده دوم :برنده دیپلم افتخار و جایزه نقدی برای ارائه تصویری شاعرانه از مقاومت و بردباری مردم مرزنشین در دوران دفاع مقدس