دوره دوازدهم > سینمایی,

مسیر ایرلندی Route Irish

درسپتامبر 2004 فرگوس ، فرانکی را ترغیب می کندتابه تیم امنیتی او در بغداد ملحق شود.این آخرین شانس آن ها بود که درجنگ کاملا محرمانه شرکت کنند. آن ها زندگی خود را در شهری پراز خشونت وترور به خطر می اندازند وبا انجام ماموریت خود میلیارد ها دلار به جیب می زنند .در سپتامبر 2007 فرانکی در جاده ای به نام ایرلندی کشته می شود و....

بازیگران
جان بی شاپ John Bishop
جی اوف بل Geoff Bell
نجوانمیری Najwa Nimri