نامزد : نامزد بهترین فیلمنامه(محمد رضا گوهری و محمد علی باشه آهنگر) نامزد بهترین بازیگر مرد ( میلاد کی مرام )
کسب جایزه : برنده جایزه ویژه هیئت داوران :تندیس جشنواره ، دیپلم افتخاروجایزه نقدی اهداگردید به فیلمبردارفیلم علیرضا زرین دست وبرنده جایزه بهترین بازیگرمرد: تندیس جشنواره ، دیپلم افتخار وجایزه نقدی اهداگردید به میلاد کی مرام وجایزه بهترین جلوه های ویژه : تندیس جشنواره ، دیپلم افتخاروجایزه نقدی اهداگردید به محسن روزبهانی

ماه های پایانی جنگ در آبادان خلوت و تنهایی ماندگان در جنگ . سکوتی که به بازشناسی رفتار ها می انجامد سیاوش ، سیف اله ، امجد ، عیسی ، موسی با یاد جمشید ، آرش گونه شهر را حفظ می کنند و ...

بازیگران
میلادکی مرام----- Milad Key Maram
مصطفی زمانی --- Mostafa Zamani

همایون ارشادی -Homayun Ershadi
هومن برق نورد Hooman Bargh Navard