نامزد : کاندیدبهترین فیلم کوتاه

درطول زمان جنگ تحمیلی ، در نقاط مختلف مناطق جنگی تابلوهایی با شعارهایی خاص جهت تقویت تقویت روحیه نیروها نصب می شد که داستان ما مربوط به یکی از این تابلوهاست و...

کارگردان : سیامک کاشف آذر
تهیه کننده: جوادقلی زاده
نویسنده: سیامک کاشف آذر
سال ساخت :1390
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
تدوین: سجاد پهلوان زاده
فیلم بردار: هاشم مرادی
مدیر تولید : احسان طرخورانی
بازیگران