دوره دوازدهم > مستند,

نفت ، آتش ، خاک

تلاش و همت جوانان ایرانی در مهار چاه های نفت یک تخصص جهانی است و..

کارگردان : آرش کوردسالی
تهیه کننده: محمرضا جامعی
سال ساخت :1390
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
بازیگران