دوره دوازدهم > نگاه نو,

هفتمین روز تابستان

سیدرضا پاک نژاد دز 16 سالگی خواب عجیبی می بیند.سراغ یکی از معبران به نام یزد می رود و...

کارگردان : محمد علی شعبانی
تهیه کننده: انجمن سینمایی دفاع مقدس
کشور سازنده :ایران
زبان: فارسی
تدوین: محمد علی شعبانی
فیلم بردار: محمد علی شعبانی
بازیگران