فتنه۸۸ و حواشی مربوط به آن که کشور را تا آستانه پرتگاه برد و هیچگاه از ذهن ها خارج نمی شود...

کارگردان : جلال کوه دره ای
تهیه کننده: جلال کوه دره ای
نویسنده: علی قاسمیان
سال ساخت :۱۳۹۳
بازیگران