دوره سیزدهم > سینمایی,

نبرد پنجم می

داستان مهمترین جنگ در تاریخ مکزیک و مبارزه در برابر ارتش کاملا مسلح فرانسه که برای اشغال شهر puebla آمده بودند و نهایتا در برابر گروه کمی از ارتش مکزیک که چندان هم مجهز نبودند ایستادگی و مقاومت می کنند.

کارگردان : رافا لارا
تهیه کننده: رافا لارا
سال ساخت :2013
کشور سازنده :مکزیک- آمریکا
بازیگران