دوره سیزدهم > نماهنگ,

مسافر غریب

مردی جوان بعد ازدواج به جبهه می رود و شهید می شود . همسرش بعد از سی سال ، نذر می کند با پای پیاده برای بازگشت پیکر همسر شهیدش به مشهد مقدس سفر کند . امام رضا (ع) حاجت او را اجابت می کند .

کارگردان : شمس الدین آروند
تهیه کننده: شمس الدین آروند
بازیگران