دوره سیزدهم > فیلمنامه,

ماهی ها هم خیس می شوند

زنی جوان که دچار افسردگی بعد از زایمان شده است با دختر 7 ساله و پسر کوچکتر و مادر مسن اش زندگی می کند. یک روز با دیدن رابطه ی فرزندانش به یاد خاطرات خود و برادر مفقودالاثرش می افتد که تفاوت سنی همچون آنها داشتند...

کارگردان : مهدی قویدل
بازیگران