دوره سیزدهم > سینمایی,

ماندلا راه طولانی تا آزادی

این فیلم درباره مبارزات نلسون ماندلا در مقابل نظام آپارتایدی آفریقای جنوبی تا پیروزی است.

کارگردان : جاستین چادویک
تهیه کننده: باسیل فورد
سال ساخت :2013
کشور سازنده :آمریکا
بازیگران