دوره سیزدهم > نماهنگ,

لاله در خون خفته

ماموران نظم شاهنشاهی ( طاغوتی ) در مقابل مردم با اصلحه ایستاده اند و مردم به سمت ایشان در راه می باند که با شلیک جلادان روبرو می شنود و به شهادت می رسند و در نهایت با توجه به ایستادگی مردم در مقابل ظلم شاه از ایران اسلامی فرار می کند .

کارگردان : پیمان شریفی
تهیه کننده: پیمان شریفی
سال ساخت :۱۳۹۰
بازیگران