دوره سیزدهم > نماهنگ,

شهید گمنام

این نماهنگ درباره شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس ساخته شده است و صحنه ها از باز گشت این عزیزان حکایت می کند...

کارگردان : طهمورث دوستکام
تهیه کننده: طهمورث دوستکام
بازیگران