دوره سیزدهم > فیلمنامه,

شاید این جمعه

ملاباجی پیرزن روستایی ست که در شمال کشور زندگی می کند , او سالهاست که انتظار همسرش را که در جبهه مفقودالاثر شده , می کشد , تا اینکه در امامزاده ی روستا خوابی می بیند , تصمیم می گیرد دیگر حرفی از شوهرش نزند و تنها نیمه شعبان با تزیین خانه و کوچه به استقبال جشن میلاد حضرت برود و به همه نشان دهد که مسیر انتظارش عوض شده و او منتظر صاحب زمان (ع) است , مردم از انتظار او خسته شده و سعی در منصرف کردن او از ادامه ی انتظارش دارند , برادرزاده ی ملاباجی که تنها ارث خور اوست , علاوه بر همراهی او سعی می کند جلویش را بگیرد تا بتواند بدهکاری هایش را رفع و رجوع کند , انتظار ملاباجی مصادف می شود با آزار کسی که تمام تلاش های او را نابود می کند , اما ملاباجی پا به عقب نمی کشد و بار دیگر به تلاشش ادامه می دهد کاری که باعث ناراحتی برادرزاده ی او می شود , ملاباجی با کسی در مورد خوابش حرفی نمی زند و تنها بدون آزار کسی به راهش ادامه می دهد تا اینکه خبر می رسد جنازه ی شوهرش پیدا شده , همه انتظار دارند ملاباجی دیگر به کارش برای تزیین خانه و کوچه و انتظارش پایان دهد اما در کمال ناباوری می بینند که او همچنان به راهش ادامه می دهد , کاری که باعث می شود مردم نیز با او همراه شوند حتی مزاحم.

بازیگران