دوره سیزدهم > سینمایی ویدئویی,

سبز به رنگ زمرد

جنگ چند سالی است که به پایان رسیده و مادر پیری در خانه اش که در بالای تپه مشرف به روستا و در کوران زمستان سوزناک در انتظار بازگشت فرزند مفقودش است...

کارگردان : سید روح اله حجازی
تهیه کننده: هادی علی محمدی
نویسنده: سید روح اله حجازی
سال ساخت :1393
بازیگران