لاوچاک در مرخصی سربازی¬اش موفق می¬شود ژیوان را ببیند. او موقع گذاشتن عکس به داخل کیف ژیوان، علامت «پ.ک.ک» را در کیفش می¬بیند. لاوچاک به رفتار ژیوان مشکوک می¬شود و در نهایت متوجه می¬شود تحصیل ژیوان صوری است و عمویی هم ندارد تا هزینه هایش رابدهد...

کارگردان : مهدی امینی
بازیگران