سرزمین ما ایران ماوای دلیرانی است ، که با نثار جان خود امنیت ما را تضمین کردند . گلزارهای شهدا آرمگاه ابدی این عزیزان است. آنجا دیار عاشقانی است که لحظاتی از زندگی شهری سراسر پر هیاهوی خود را در آنجا می گذرانند. در این فیلم جایگاه گلزار شهداء بین مردم خصو

کارگردان : علی عسگری زاده
بازیگران