دوره سیزدهم > سینمایی,

دلتنگی های عاشقانه (خارج از مسابقه)

فرشته در تظاهرات مردمی قبل از انقلاب مورد حمله یکی از افراد رژیم شاه قرار می گیرد که منوچهر با سررسیدن و برخورد با آن مامور بوسیله موتور فرشته را نجات می دهد. این مقدمه آشنایی او با منوچهر می شود. مادر فرشته با ازدواج آن دو مخالف است ولی پدر معتقد است منوچهر همسر مناسبی است ....

کارگردان : رضا اعظمیان
تهیه کننده: محمدرضا شرف الدین
نویسنده: رضا اعظمیان
سال ساخت :1391-1392
تدوین: مصطفی خرقه پوش
فیلم بردار: نادر معصومی
طراح صحنه : زکی زاده، لیلا جی
طراح لباس : قومی
مدیر تولید : رحمت عبداله زاده
بازیگران
محمدرضا فروتن، شاهرخ فروتنیان، سیامک اطلسی، میترا حجار، رویا تیموریان